Gotjač

O nás

Díky našemu profesionálnímu přístupu a bohatým trenérským zkušenostem, můžeme připravit Vaše děti pro další sportovní růst, až na rekreační či závodní úrovni.

Naučíme je překonávat překážky nejen fyzické, ale i ty zdánlivé v sobě samých.

V neposlední řadě učíme děti jednat fair play.

Cvičební hodiny jsou v bezpečném a hravém prostředí, které je ideální pro pohybový a duševní růst.

Využíváme speciální měkké a barevné gymnastické nářadí a náčiní, které umožní zábavnou formou rozvíjet jejich obratnost, rychlost a sílu.

program play

Je určen děvčatům i chlapcům ve věku od 4 let. Tenkým i baculatým, šikovným i opatrným. I těm, kteří nemají chuť se věnovat organizovanému sportování, nebo jim chybí správné držení těla. Jak z názvu vyplývá, náplní je hravé cvičení s respektujícím přístupem instruktora. V pohodové atmosféře jsou zde využívány základní gymnastické cviky, které vedou ke zlepšení koordinace, pohyblivosti a v neposlední řadě jako prevence civilizačních chorob.

Je určena děvčatům i chlapcům od 12 let. Obsahem hodin je základní gymnastika se zaměřením na akrobacii, protažení a posílení celého těla, pro chlapce pak nácvik letových akrobatických tvarů s dopadem do duchen jako průprava např. pro parkour.

protahovani
praha
cakovice

Je určen děvčatům a také i chlapcům od věku 6 let, kteří se gymnastickým sportům chtějí věnovat více. Gymnastika je základem pro všechny sporty, všestranně rozvíjí lidské tělo. Tréninky probíhají 2-3x týdně pod odborným vedením. Děti se účastní soutěží, převážně v teamgymu, v létě společného soustředění. Oddíl je podporován MHMP, MČ Čakovice.

gymnastika pro dospělé

Chcete si oprášit gymnastické dovednosti ze školních let? Máte nesplněný sen naučit se něco z gymnastiky? Např. přemet či salto? Tak přesně pro vás jsou určeny naše hodiny. Nezáleží na věku ani fyzickém stavu, stačí jen chuť.