Gotjač

Cílem jsou usměvavé děti, vedené pomocí gymnastického cvičení
k fyzickému i psychickému zdraví,
k sebedůvěře a radosti ze zdravého pohybu i získaných dovedností.

Úvod

Díky našemu profesionálnímu přístupu a bohatým trenérským zkušenostem, připravujeme děti pro další sportovní růst, ať na rekreační či závodní úrovni.

Učíme je překonávat překážky nejen fyzické, ale i ty zdánlivé v sobě samých. V neposlední řadě učíme děti jednat fair play.

Cvičební hodiny jsou v bezpečném a hravém prostředí, které je ideální pro pohybový a duševní růst. Využíváme speciální měkké a barevné gymnastické nářadí a náčiní, které umožní zábavnou formou rozvíjet jejich obratnost, rychlost a sílu.

samkova
program play

Je určen děvčatům i chlapcům ve věku od 4 let. Tenkým i baculatým, šikovným i opatrným.
I těm, kteří nemají chuť se věnovat organizovanému sportování, nebo jim chybí správné držení těla.
Jak z názvu vyplývá, náplní je hravé cvičení s respektujícím přístupem instruktora. V pohodové atmosféře jsou zde využívány základní gymnastické cviky, které vedou ke zlepšení koordinace, pohyblivosti a v neposlední řadě jako prevence civilizačních chorob.
U starších skupin jsou zařazeny základy sportovní gymnastiky se zaměřením na akrobacii a skoků z malé trampolínky jako průprava např. pro parkour.

Je určen děvčatům i chlapcům ve věku od 6 let, kteří se chtějí věnovat gymnastice více. Pod odborným vedením se děti připravují na závody v gymnastice a teamgymu.