Gotjač

Ceník

Cena za 1 lekci
60 min
170,- Kč
90 min
230,- Kč

Kurzovné za celé pololetí je stanoveno podle počtu plánovaných lekcí.

V případě zrušení lekce z důvodu nenadálé situace bude kurzovné vráceno v 90% výši.